Asfaltering i Flyinge

Från och med V40 utföres reparationsarbeten på gatorna i Flyinge.

Detta är omläggning efter fiberinstallationer.

Senare i höst utföres grävningsarbeten på Körsbärsvägen och Tulpanvägen.

Detta för flyttning av fiber från ängen till gatorna.