Årsmöte Flyinge Vägförening

Årsmöte  Flyinge Vägförening

Tisdagen Den 7/4   Kl 19.00  på Församlingshemmet

Välkomna

Hälsningar Styrelsen